PROGRAM

  • Piątek, 14 października
  • Sobota, 15 października
Piątek, 14 października

11:00 – 12:00

Otwarcie konferencji

Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz, Prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński, Prof. dr hab. n. med. Rafał Tarkowski, Prof. dr hab. n. med. Piotr Terlecki

12:00 – 13:20

SESJA I


Leczenie powikłań terapii przeciwkrzepliwej.

Dr hab. n. med. Bożena Sokołowska


Ocena ryzyka i profilaktyka żylnej choroby zatorowo zakrzepowej u chorych onkologicznych.

Dr n. med. Tomasz Pedowski


Leczenie żylnej choroby zatorowo zakrzepowej u chorych onkologicznych.

Dr n. med. Grzegorz Borowski


Niedokrwistość przedoperacyjna.

Dr hab. n. med. Michał Borys

13:20 – 14:00

Lunch

14:00 – 15:20

SESJA II

Prof dr hab. n. med. Mariusz Bidziński, Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki


Limfadenektomia – koncepcja węzła chłonnego wartowniczego.

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Wydra


Jak zdefiniować zakres limfadenektomii?

Prof. dr hab. n. med. Jacek Sznurkowski


Postępowanie we wznowie węzłowej.

Prof. dr hab. n. med. Łukasz Wicherek


Obrzęk limfatyczny.

Dr hab. n. med. Paweł Knapp

15:20 – 15:30

Przerwa

15:30 – 16:50

SESJA III


Pułapki anatomiczne w chirurgii onkologicznej.

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski


Techniki chirurgiczne stosowane w chirurgii naczyń.

Dr hab. n. med. Marcin Feldo


Miejscowe środki hemostatyczne – przegląd możliwości.

Dr Wojciech Rogala


Krwotok śródoperacyjny – leczenie anestezjologiczne.

Dr hab. n. med. Michał Borys

16:50 – 17:00

Przerwa

17:00 – 18:20

SESJA IV

Prof. dr hab. n. med. Rafał Tarkowski, Prof. dr hab. n. med. Wiesława Bednarek, Prof. dr hab. n. med. Robert Jach


Immunoterapia w zaawansowanym raku endometrium.

Prof. dr hab. n. med. Wiesława Bednarek


Nowotwory ginekologiczne a zachowanie płodności.

Prof. dr hab. n. med. Robert Jach

Sobota, 15 października

9:00 – 11:00

SESJA V – WARSZTATOWA

Techniki szycia naczyń


Sala 1

GRUPA I

Dr Karol Terlecki, Dr Wojciech Rogala

Sala 2

GRUPA II

Dr n. med. Grzegorz Borowski, Dr n. med. Tomasz Pedowski

11:00 – 11:15

Przerwa

11:15 – 11:30

WYKŁAD

Krwotok w ginekologii onkologicznej okiem hematologa.

Dr n. med. Magdalena Górska-Kosicka

11:30 – 11:45

Przerwa

11:45 – 13:45

SESJA VI – WARSZTATOWA

Techniki szycia naczyń


Sala 1

GRUPA III

Dr Karol Terlecki, Dr Wojciech Rogala

Sala 2

GRUPA IV

Dr n. med. Grzegorz Borowski, Dr n. med. Tomasz Pedowski

13:45 – 14:15

Zakończenie konferencji

Copyright Medical Art Group sp. z o.o.

Copyright Medical Art Group sp. z o.o.

polityka prywatności